CO NABÍZÍ NAŠE FIRMA

V současnosti pro naše klienty zpracováváme:

 • daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví)
 • účetnictví (dříve podvojné účetnictví)
 • vedení mzdové agendy
 • přiznání k dani:
  • z příjmů právnických osob
  • z příjmů fyzických osob
  • silniční
  • ze závislé činnosti
  • z přidané hodnoty
 • přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny


Zajišťujeme styk s úřady - OSSZ, Finanční úřady, Zdravotní pojišťovny.